Renovering2022-08-31T07:22:14+00:00

A200 Fastighetsutveckling AB har projekterat på uppdrag av Brf Terränglöparen 9 inför ombyggnation/renovering på fastigheten Terränglöparen 9 i Sundbyberg.

Byggmästargruppen AB är den anlitade entreprenören för att färdigställa gård och garage.

Föremål för renoveringen är enligt uppdragsspecificeringen:

* Reparation av gårdsbjälklag inkl. tätskikt och bärande konstruktion mot/för underliggande garage med tillhörande åtgärder/återuppbyggnad av hårdgjorda ytor, utrustning och växtlighet på gårdsområde.
* PCB-sanering, kontroll/fastsättning av fasad, balkongskivor samt utredning kalkstensfasad.
* Ombyggnation av fläktsystem, utbyte garagefläktar, genomförande av OVK (obligatorisk ventilationskontroll).
* Rörutbyte för vatten- och avloppsledningar (stambyte) med tillhörande tätskikt, relining och renoveringar.
* Synergieffekter för övrigt fastighetsunderhåll/fastighetsutveckling.

Garage

Allmänt2021-03-14T11:16:01+00:00

Tätskiktet har under lång tid varit otätt och har resulterat i att stora mängder vatten har letat sig ner genom gården, ner mellan skarvar och in i garaget. Detta har skapat ett fuktigt garage med armeringsskador, skador på bärande konstruktionsdelar och stalaktiter som droppar på bilarna som står parkerade i garaget vilket i sin tur förstör lacken. Anledningen till läckaget är hål i den plåt som ligger i marken på gården. Stora uppskurna hål noterades under förstudien och kan direkt kopplas till läckaget.

Spolplats & Tvättplats2021-03-14T11:05:45+00:00

Under renoveringen av garaget kommer spol & tvättplatsen att vara avstängd.

När garaget är klart så väntar en ny och fin spolplats för bilar samt möjligheten till att reparera och vårda sin cykel.

Åtkomst garage2021-10-05T09:09:36+00:00

Under renoveringen kommer delar av garaget att spärras av för att Byggmästargruppen ska kunna jobba effektivt samt att säkerheten för boende måste säkerställas. Detta får till följd att alternativa vägar till garaget måste användas.

Från garaget och upp till gården kan man gå via gångvägen in till garaget eller via portarna 35 och 77. I dessa portar behövs ingen nyckel då det är branddörrar.

Taggarna för att komma ner i garaget via gården kommer att registreras så ni som är berörda har tillgång att komma in i alla portar.

Under renoveringen av Terränglöparen 9 kommer parkeringsplatserna i garaget att vara obestämda med start 1/3 -2021, vi måste hjälpas åt att parkera så alla får en plats.

Parkering

Allmänt2021-03-14T11:16:17+00:00

Terränglöparen 9 har ett stort varmgarage och under renoveringen kommer stora ytor att behövas för att en säker och kostnadseffektiv renoveringen ska vara möjlig.

I vanliga fall så töms hela garaget på bilar under en så omfattande renovering och boende får själva hitta en parkering, men styrelsen och A200 har lyckats få till ett avtal som gör att bilar med avtal i största möjliga mån kommer kunna vara kvar i garaget under renoveringstiden. Ingen har en fast parkering och parkeringarna kommer att behöva flyttas runt.

Flytande parkering2021-10-05T09:11:28+00:00

Parkeringsplatser i garaget är nu flytande vilket innebär att man ställer där det finns plats. Undantaget är parkering för rörelsehindrad, här kan man ställa endast om man har tillstånd.

Vi behöver alla hjälpas åt att flytta våra bilar när Byggmästargruppen (entreprenören) behöver yta att renovera på. Byggmästargruppen kommer att spärra av stora delar av garaget.

Den yta där burarna står går det bra att ställa på tills det att Byggmästargruppen spärrar av.

Parkeringsbevis hämtas i “Blå Dörren”. Dessa delas ut till de som har befintliga avtal på parkering. Att hyra ut sin parkering i andrahand är inte tillåtet.

Besökare till Terränglöparen hänvisas till Lötsjövägen eller centrum torget.

Gård

Allmänt2021-03-14T10:54:54+00:00

Gården kommer att grävas upp för att laga det tätskikt som finns mellan gård och garage. Tätskiktet består idag av en rostfri plåt som tyvärr inte håller tätt.

Detta ser man i garaget med allt vatten som tränger igenom och de stalaktiter som bildas likt i grottor.

Balkonger2021-10-05T09:13:03+00:00

Berörda hus kommer få avisering i brevlådan samt att lappar sätts upp i entréer.

Balkongerna behöver tömmas på alla saker så att Byggmästargruppen kan arbeta effektivt.

Fasadskivor kommer bytas ut mot godkända då de som monterades när husen byggdes innehåller asbest. De skivor som återmonteras kommer till utseende vara samma som befintliga.

PCB-sanering2021-03-13T14:12:27+00:00

De mjukfogar som finns på fasad och i garaget innehåller PCB. PCB är ett miljöfarligt ämne som måste saneras. Sanering av fogar kommer ske i samband med byte av fasadskivor.

Översiktsplan

Ladda ner

Nyheter Renovering

Go to Top