På måndag till fredag 24-28 april Vecka 17 kommer varmvattnet att stängas av hela dagarna 07:00 – 16:00.

Detta gäller samtliga hus 1-6 för inkoppling av VVC

Ladda ner