Den 22:a, 23:e och 24:e maj lägger vi epoxi i gångstråket vid hus 1.

Hela gångstråket inklusive entrén kommer att vara avstängd hela veckan. Boende måste använda portarna på gården. Ni som har cyklar i cykelrummen och tänker använda dem under tiden gångstråket är avstängt bör ta ut cyklarna innan vi stänger av gångstråket.

Vi kommer att låsa portarna den 22:a maj och låser upp dem igen den 29:e maj. Vi kommer även att komplettera i de övriga gångstråken, men kommer inte att behöva spärra av några portar.

Ladda ner