Den asfaltering som nyligen aviserats och startar vecka 17 kommer att pågå från kl 09:00 på förmiddagen till kl 22:00 på kvällen.

Ladda ner