Gård beskrivning

Allmänt

Gården kommer att grävas upp för att laga det tätskikt som finns mellan gård och garage. Tätskiktet består idag av en rostfri plåt som tyvärr inte håller tätt. Detta [...]

2021-03-14T10:54:54+00:00March 13, 2021|

PCB-sanering

De mjukfogar som finns på fasad och i garaget innehåller PCB. PCB är ett miljöfarligt ämne som måste saneras. Sanering av fogar kommer ske i samband med byte av [...]

2021-03-13T14:12:27+00:00March 13, 2021|

Balkonger

Berörda hus kommer få avisering i brevlådan samt att lappar sätts upp i entréer. Balkongerna behöver tömmas på alla saker så att Byggmästargruppen kan arbeta effektivt. Fasadskivor kommer bytas [...]

2021-10-05T09:13:03+00:00March 13, 2021|
Go to Top