Renovering av balkonger kommer att ske med start vecka 10. Berörda hus kommer få avisering i brevlådan samt att lappar sätts upp i entréer.

Balkongerna behöver tömmas på alla saker så att Lawab kan arbeta effektivt.

Fasadskivor kommer bytas ut mot godkända då de som monterades när husen byggdes innehåller asbest. De skivor som återmonteras kommer till utseende vara samma som befintliga.

Lawab kommer att bygga ställningar på utsidan så access sker utifrån till era balkonger. Ni behöver alltså inte tänka på nycklar eller att vara hemma för att öppna.