Berörda hus kommer få avisering i brevlådan samt att lappar sätts upp i entréer.

Balkongerna behöver tömmas på alla saker så att Byggmästargruppen kan arbeta effektivt.

Fasadskivor kommer bytas ut mot godkända då de som monterades när husen byggdes innehåller asbest. De skivor som återmonteras kommer till utseende vara samma som befintliga.