De mjukfogar som finns på fasad och i garaget innehåller PCB. PCB är ett miljöfarligt ämne som måste saneras. Sanering av fogar kommer ske i samband med byte av fasadskivor.