Garage beskrivning

Allmänt

Tätskiktet har under lång tid varit otätt och har resulterat i att stora mängder vatten har letat sig ner genom gården, ner mellan skarvar och in i garaget. Detta [...]

2021-03-14T11:16:01+00:00March 13, 2021|

Åtkomst garage

Under renoveringen kommer delar av garaget att spärras av för att Byggmästargruppen ska kunna jobba effektivt samt att säkerheten för boende måste säkerställas. Detta får till följd att alternativa [...]

2021-10-05T09:09:36+00:00March 13, 2021|

Spolplats & Tvättplats

Under renoveringen av garaget kommer spol & tvättplatsen att vara avstängd. När garaget är klart så väntar en ny och fin spolplats för bilar samt möjligheten till att reparera [...]

2021-03-14T11:05:45+00:00March 13, 2021|
Go to Top