Varm och kallvatten 6/10

På torsdag 6 oktober kommer varm och kallvattnet att stängas av hela dagen 07:00 - 16:00. På grund av att vi kopplar på nya undercentralen. Detta gäller samtliga hus. [...]

2022-09-30T15:26:29+00:00September 30, 2022|

Gångbanan utanför hus 2 stängd

Från och med idag 26 september stängs gångbanan/körbanan utanför hus 2 (port 83-93). Kommunen ska lägga ner nya rör för sopsugen. Arbetet beräknas pågå i 5 veckor. Ladda ner [...]

2022-09-26T18:57:52+00:00September 26, 2022|

Ny placering av sopstation

Kommunen ska påbörja arbeten med vår nya sopsug. Pga detta måste sopstationen flyttas. Se bild för ny placering.

2022-09-25T13:38:11+00:00September 25, 2022|

Till alla boende i Brf Terränglöparen 9

Lite allmänt att tänka på under renoveringen!  Vi vill börja med att tacka alla boende i Brf Terränglöparen 9 för all hjälp och förståelse ni har visat under renoveringens [...]

2022-09-13T14:05:11+00:00September 13, 2022|

Varmvatten

På grund av utslitna delar i undercentralen kommer varmvattnet att stängas av i ca 2 timmar fredag morgon den 2:a september. Detta gäller samtliga hus. Om det visar sig [...]

2022-09-01T15:58:59+00:00September 1, 2022|

Flytta av bilar i garaget

Med början fredag den 5:e oktober ska bilarna i garaget flyttas till grönmarkerat område. Vi kommer succesivt spärra av P-platserna i det vitmarkerade området. OBS! Alla platser i det [...]

2022-08-10T17:13:07+00:00July 29, 2022|

Ventilationsarbeten

Ventilationsarbete kommer utföras i vissa lägenheter fram till den 14/8. De lägenheter som berörs kommer få info om detta. Man behöver alltså INTE skapa en felanmälan över detta. [...]

2022-07-24T15:34:46+00:00July 24, 2022|

Asfaltering v27

Alla portar mellan hus 2 och 3 kommer att vara helt stängda under onsdag till fredag i vecka 27. Vi kommer att lägga asfalt på gårdsytan. Gående hänvisas att [...]

2022-06-29T09:46:06+00:00June 29, 2022|
Go to Top