Det är ABSOLUT! förbjudet att kasta sten på gården och i garaget.

Prata med era barn!

Detta medför stora kostnader för föreningen.

Kostnaden för byte av fönster och glaspartier kommer debiteras hushållet där den/de skyldiga hör hemma.

Mvh Förvaltningen