Alla vill vi såklart att det är städat och fint där vi bor. Vi är minst 1200 personer som bor här och det är därför viktigt att var och en tar sitt personliga ansvar. Nedskräpning i och runt föreningens fastighet skapar flera problem för föreningen och föreningens medlemmar.

Vad händer exempelvis med en TV-apparat som ställs intill återvinningsstationen?

Behållarna töms enligt avtal en gång i veckan, men i uppdraget ingår såklart inte att hantera sopor och föremål som ställs utanför behållarna ﹘ så TV-apparaten står kvar. Någon i föreningen kanske felanmäler att det står en TV-apparat och skräpar till vår förvaltning. Vår förvaltning skickar ut två personer med bil att hämta TV-apparaten. De får därefter åka till närmaste återvinningsstation som tar emot elektronik. Det här blir såklart väldigt dyrt för föreningen, vilket påverkar föreningens ekonomi och vilka avgifter vi som bor i föreningen behöver betala.

Ungefär samma gäller annat som ställs utanför återvinningsstationen; en soffa, en påse glasflaskor eller hushållssopor. Vår förvaltning får skicka ut någon för att städa upp. Ställ därför aldrig någonsin något utanför behållarna. Utöver kostnaden så bidrar nedskräpningen till förfulning av området, sänker områdets status och sänker värdet på våra bostäder.

Med matavfall göder vi råttor och fåglar sprider skräpet från de påsar som ställs ut.

Beakta också att nedskräpning är ett brott med böter eller fängelse upp till ett år som straffskala.

Sammanfattningsvis: Ställ aldrig sopor på marken! Det är både vårt gemensamma och individuella ansvar att se till att det är rent och fint där vi bor. Vi är medvetna om att många sköter det här exemplariskt. Tyvärr gäller det inte alla och i de fall där vi identifierar en nedskräpare kommer vi utan individuella undantag att:

1) Polisanmäla enligt Miljöbalken 15 kapitlet 26 §: “Ingen får skräpa ned utomhus på en plats
som allmänheten har tillträde till eller insyn till.”
2) Skicka en anmodan om rättelse ﹘ vilket i en förlängning kan leda till ett förverkande av rätten
att bo i bostadsrätten eller hyresrätten.
3) Fakturera kostnaden för att städa upp efter nedskräpningen till bostadsrättsägaren eller
hyresgästen.

Anmäl nedskräpning eller annan störning till vår förvaltning via felanmälningsformuläret på
föreningens websida https://www.brft9.se/ För att vår förvaltning ska kunna agera behövs följande
information:

● Vilken lägenhet, adress och namn eller adress och lägenhetsnummer
● Vad som hänt
● Gärna bevis i form av bilder

Bara om vi hjälps åt kan vi skapa bättre ordning och reda kring våran fastighet!

Med vänlig hälsning
Styrelsen Brf Terränglöparen 9

Ladda ner

Exempel på hur det inte ska se ut!