Av säkerhets- och brandskäl är det förbjudet att förvara personliga tillhörigheter i trapphus och källargångar. Dessa utrymmen fungerar som utrymningsvägar och måste därför hållas fria från hinder.

Här är några viktiga punkter att tänka på:

Rökrisk: Föremål i trapphuset kan, om de tar eld, snabbt fylla området med rök, vilket försvårar utrymning och kan vara livsfarligt.

Lagen om skydd mot olyckor: Enligt denna lag måste fastighetsägare och boende vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra brand och minimera skada från brand.

Framkomlighet: Saker i trapphuset kan försvåra utrymning och räddningstjänstens arbete.

Föremål måste omgående tas bort.

Tack för att ni respekterar dessa regler och bidrar till en säkrare boendemiljö för alla.