Ventilationsaggregatet är ur funktion och reservdelar är beställda.