På grund av utslitna delar i undercentralen kommer varmvattnet att stängas av i ca 2 timmar fredag morgon den 2:a september. Detta gäller samtliga hus.

Om det visar sig att det finns fler utslitna delar kommer det att ta längre tid än beräknat.

Ladda ner