Uteplatser på innergården kommer att rivas under renoveringen.

Uteplatserna kommer att återställas till den nivå som styrelsen bestämmer.

Vi vill redan nu be er att plocka undan allt löst material och spara möbler som ni lätt kan plocka undan när det blir dags för din/er uteplats att rivas. Om det finns uppmonterade lampor eller dyligt i asbestskivorna får de inte monteras ned. Det gör Lawab som har skyddsutrustning mot asbest.

Avisering