För att parkera i garaget krävs giltigt P-tillstånd.

Besökare hänvisas till Lötsjövägen och centrum torget.

Avisering