LÄGENEHTERNA VID LÖTSJÖVÄGEN 11-93 FÅR TILLFÄLLIG AVFALLSHANTERING 13 FEBRUARI

Redan under vecka 7 behöver vi stänga ned den gamla sopsugsanläggningen. Anläggningen har levt sin livslängd och klarar inte att vara igång längre.

Det innebär att husen får en tillfällig avfallslösning under en period – och du som boende ska då kasta ditt avfall i avfallskärlen som vi ställer ut på gården (se karta på avisering).

Vi anpassar antal kärl efter behovet i varje hus och kärlen töms måndag, onsdag och fredag.

Ladda ner