Svar på frågor

Fråga 1. På vilket sätt hänger det ihop att ha rörlig ränta och ingen avgiftshöjning? Jag tänker att lånet behöver bindas, annars riskerar räntan att höjas och därmed även avgiften. Hur förklarar styrelsen detta?

SVAR: Bunden ränta är dyrare över tid, eftersom man då i princip försäkrar sig mot ränterörelser och betalar en ”försäkringspremie” – en permanent avgiftshöjning på kanske 8% – 16% med nuvarande lån. Det finns också en ekonomisk risk med att binda räntan på lång tid, eftersom räntan kan gå ned och man i det fallet betalar ett överpris jämfört med den rörliga räntan. Eftersom ingen vet om räntan kommer att gå upp eller ned på lite längre sikt är det ett riskabelt beslut att binda. En stor del av vårt lån är byggkreditivet för projektet 215 miljoner och det har vi dessutom inte haft möjlighet att binda även om vi skulle velat. Med nuvarande ränta betalar vi ca 20 miljoner per år och vi alla hoppas innerligt att räntan går ned. Det stämmer som du säger att avgiften behöver anpassas efter våra räntekostnader. Snitträntan för en förening i Sverige är ca 4% vilket innebär att de flesta föreningar har det kämpigt nu och att majoriteten har rörliga lån.

Fråga 2. Så A200 förvaltar ekonomin? Innebär det att de håller i pengarna? Varför håller inte föreningen i ekonomin?

SVAR: Föreningen omsätter ca 30 miljoner vilket motsvarar ett medelstort bolag, därtill har vi 463 bostäder och behov av att administrera hyror och avgifter, bostadsförsäljningar med mera. För att kunna hantera detta överhuvudtaget och därtill på ett professionellt sätt så behöver vi en ekonomisk förvaltning. Föreningen håller i ekonomin via styrelsen som föreslås av valberedningen och som utses av stämman.

Fråga 3. Vad är det besiktningsmännen har tittat på? Tänker att det är mycket som är under kritik, men ändå gått genom besiktningen. I synnerhet när det kommer till säkerhet (t.ex. gunga som lossnade redan dagen efter öppningen) och kvalitet på material.

SVAR: Som tidigare meddelats, är entreprenaden slutförd, d.v.s. i dagligt tal ”klar”.

I en entreprenad är det ofta brister, varför det är praxis att ta in en extern besiktningsman. Detta har också skett hos oss! Vår besiktningsman har påpekat ett flertal fel och brister och samtliga dessa skall åtgärdas. De fel som du påpekar som godkänts, är inget vi känner till. Vad gäller kvalitén på gungorna, var dessa inte färdigmonterade vilket dock är åtgärdat nu.

När alla brister är åtgärdade, kommer vår besiktningsman att signera entreprenaden, vilket ännu inte är gjort. Vi har heller inte fått slutbesked från kommunen.

Fråga 4. Vem är Isaak Abraham? En boende i föreningen? Vem har utsett honom och hur gick man tillväga när man valde just honom? Dvs vad gick man på? Du nämner att saker har presenterats för boende, men jag kan endast komma på en enda workshop vi fick ta del av där vi fick välja bland vissa lösningar som presenterades. Är det den som menas? Ett så stort projekt, och boende har endast involverats en gång?

SVAR: Arkitekt Isaak Abraham har varit involverad i föreningen sedan ca: 2017. Han kom med andra ord in i föreningen innan de flesta av sittande styrelse ens bodde på Lötsjövägen. Vad vi vet, har han engagerats av en mycket tidig styrelse och tillfört mycket till föreningen. Till exempel kan nämnas att det var Isaac som ”öppnade den stängda dörren” för föreningen vilket har möjliggjort för oss att sälja byggrätter på taken. Det var också Isaacs initiativ till referensgrupper etcetera.

Som vi förstått det, skedde workshops med referensgruppen som sedermera resulterade i en utställning i ”Blå Rummet” där de boende fick rösta.

Fråga 5. Lagkrav finns på Pcb i fasaden oxå, varför gjordes inte detta innan tätskiktet? Och kostar inte vattenskadorna mer pengar än problemen som tätskicktet orsakade?

SVAR: Vad gäller renoveringen av gård och garage, har föreningen inte haft något alternativ då vi hade krav på oss att inleda arbetet med PCB sanering i garage och på fasaderna samt att byta ut ventilationen. Detta arbete skulle inledas senast 2021-12-31 (efter det att vi redan hade fått dispens med detta). Således är PCB sanering på fasaderna slutförd bortsett vad gäller balkongskivorna, där arbetet ännu inte är avslutat.

Fråga 6. Vi har fått avtal från Aimo där priset för elplats är 1250kr, dvs dyrare än lovat. Jag undrar om elen ingår då? Jag menar, 1 september behöver jag ha ett kontrakt färdigt, men utan mer info kan jag inte skriva på avtal för elplats!

SVAR: Aimo Park har haft lite bråttom här och skickat ut felaktig information. Priset för en ”vanlig” P-plats skall vara 780:-+ moms, 975:-. Vad gäller plats med ladd-möjlighet, är taxan ännu inte bestämd. Priset avgörs av faktisk kostnad för el-stolpar minus eventuellt el-bidrag samt avskrivningstiden på denna. Tanken är inte att föreningen skall tjäna pengar på detta utan spegla den faktiska kostnaden. Förhoppningsvis kan elen debiteras tillsammans med hushållselen. Således tillkommer denna kostnad.

Fråga 7. Jättebra att kameror används! Kanske borde klargöras för boende då att kameror kan användas i samband med felanmälan. Dvs samarbete oss emellan! Me like!

SVAR: Övervakningskameror är ett mycket bra hjälpmedel för föreningen och dess förvaltning och ökar dessutom tryggheten markant. För oss boende, är det viktigt att göra felanmälan då man upptäcker något samt att vara noga med exakt plats och tidpunkt så att detta kan hittas på film!

Fråga 8. Det är fortfarande saker kvar som inte är färdiga på gården, tex grillarna. När ska de installeras? Eller utomhusbelysning som inte fungerar korrekt eller alls. Trodde allt var klart?

SVAR: Entreprenaden, d.v.s. Byggmästargruppens del är avslutad. Så snart som vår besiktningsman kan godkänna denna, kommer vi att fokusera på att färdigställa gård, uteplatser etcetera. Detta kommer föreningen att göra i egen regi.

Fråga 9.Varför saknas det papperskorgar i garage och gård? Inte kul att plocka hem allt skräp från picknick och grill etc…

SVAR: Papperskorgar har tyvärr använts för att dumpa sådant som inte hör hemma i en papperskorg vilket ger orimliga kostnader om föreningen ska hålla ordning kring dem. Om någon i föreningen trots det tycker att vi ska ha papperskorgar så kan man alltid ta upp det som en motion på stämman och besluta om det. Styrelsen följer stämmans vilja.

  

Ytterligare frågor från 2023-08-10

Fråga 1. Kommer räntan på lånet att bindas eller hållas rörlig? Och varför i så fall?

Svar: Just nu är det rörligt på grund av att vi har fått så dåliga räntor om vi binder. Dessutom vill vi inte ha en extra avgiftshöjning på grund av detta. Över tid, är rörligt ränta normalt alltid billigare. Vad gällde byggkreditivet, kunde detta inte bindas.

Fråga 2. Vad exakt gör A200? Vad har de för roll utöver förvaltning av lägenheter i föreningen?

Svar: Utöver fastighetsförvaltningen, har de även den ekonomiska förvaltningen genom företaget Byråassistans. Under projektet, har de också agerat projektledare då de även har utfört projekteringen.

Fråga 3. Vem är det som varit ansvarig för besiktningen och att godkänna/anmärka?

Svar: Från föreningens sida har det varit Johan Hansen, som är certifierad besiktningsman. Dessutom har SEB haft sin egna besiktningsman som heter Kasper.

Fråga 4. Vem har beslutat om vilka material etc som ska köpas in till renoveringen? Vad har besluten baserats på?

Svar: Allt bygger på föreningens arkitekts förslag, Isaak Abraham. Detta har presenterats för oss boende där vi har haft möjlighet att lämna synpunkter samt varit representerade av en arbetsgrupp. Därefter har ett förfrågningsunderlag upprättats som specificerar allt detta. Vissa delar häri har ändrats på grund av ekonomiska skäl samt i syfte att bli av med den höga räntan på byggkreditivet. Med andra ord, ett arbete av vår projektledning i syfte att hålla oss inom budgetramarna.

Fråga 5. Om det finns saker som kostar föreningen mycket pengar (tex vattenskador), så varför började man inte renoveringen i den änden? Dvs först släcka bränderna och sen satsa på upprustning?

Svar: Vi har de facto ”släckt bränder” med akuta vattenskador, dock är det primära skälet att föreningen dels hade problem med tätskiktet, vilket var akut. Därtill skulle även sopsugen grävas ned. Utöver detta, hade vi miljökrav på oss att göra pcb sanering i bland annat garage. Detta fick vi inte vänta med.

Fråga 6. Elen i laddplatserna, hur kommer den skötas? Vad kommer det kosta? Hur faktureras man? Vem är leverantör?

Svar: Denna fråga är ännu inte löst. För tillfället köper föreningen el från företaget Green Energy. Vi kommer att återkomma i frågan då vi vet mer.

Fråga 7. Jättebra med många kameror, men används dem? Hur i så fall? Har man tex lyckats se vem som slog sönder glaset vid entrén via garaget sist?

Svar: Ja, kamerorna används ofta. De har bland annat visat bilinbrott samt även en person på film då entrédörren slogs sönder. De är också viktigt att alla boende hjälps åt att göra felanmälan samt ungefärlig tidpunkt så att man kan gå tillbaka och titta på filmerna.