Här kan ni ladda ner summeringen från senaste infomöte som ägde rum 221103.

Summering
IMD