Entreprenören som renoverar i garaget grävde av en tryckluftslednig i garaget under gårdagen. Envac har under dagen lagat den avgrävda ledningen.

Tyvärr så fungerar ändå inte tryckluften inne i fastigheten. Det innebär att det inte går att öppna ventilerna i sopsugen och kan därmed inte tömmas.

Kärl kommer att ställas ut under dagen uppe på innergården, se kartan nedan. Kärlen kommer under måndagen att dras ned till vändplanen för tömning. Kärlen kommer sedan att köras tillbaka till innergården. Däremot kommer det under del av måndagen inte finnas kärl på innergården.

På tisdag (när det är normal arbetsdag) kommer felsökningen att fortsätta.

Envac ska försöka att tömma inkasten med hjälp av en portabel kompressor, men vi vet inte i dagsläget om det kommer att vara möjligt.

Det är viktigt att alla hjälps åt att sprida denna information och att alla tar sitt ansvar och slänger i kärlen.