Port 39 kommer att vara stängd från idag 23:e september. Vänligen använd utgång genom garaget.

Under vecka 39 med start den 27:e september börjar schaktning utanför port 53, 55 och 57.

Byggmästargruppen kommer att öppna en passage för boende via garaget.

Avisering