Under vecka 3, 2022 kommer en garageport att stängas av. Vi kommer att gräva upp för att lägga ner nya rör till sopsugen.

Parkeringsplatserna utanför portarna 11 – 23 i garaget måste tömmas senast fredagen den 14 januari 2022. Vi kommer att stängsla in området för att grävning ska kunna utföras. Portarna 11 – 23 kommer att vara öppna under renoveringen av sopsugen.

Det kommer att fungera att gå utanför portarna genom garaget.