Sopsugen är ur funktion ingen, tyvärr. Felet som man försökt laga har visat sig vara krångligare än man först uppskattade och det är inte helt säkert att det går att laga. Uppskattningen just nu är att sopsugen kommer att vara fortsatt avstängd till och med nästa vecka. Om vi får ny information återkommer vi med uppdatering.
Fortsätt att slänga hushållssopor i de gröna kärlen på gården tills ni får besked om något annat!
Styrelsen