Det har inträffat ett elfel på vår sopsug och SAVAB felsöker för fullt. Om problemet inte hinner åtgärdas innan helgen kommer sopkärl att ställas ut.