Sopstation flyttas pga renovering

Se bild för ny placering

Flytten planeras till på onsdag 13/10 och allt ska vara klart torsdag 14/10.

Sopstation flyttas från befintligplats till hörnan på hus 2 och 6. I direkt anslutning till cykelbanan/gångväg.

Vi ber alla att hjälpas åt med att hålla ordning och se till att sortering följs på samma sätt som idag.