Nu håller vi på med sista installationsarbetet med ventilationen och här kommer viktiga saker att tänka på.

Arbetet gäller hus 6 port 53-71 och 97-99 i vecka 9 till vecka 11

Nyckel måste finnas i nyckeltuben, endast EN nyckel inte hela knippan då den fastnar. Under hela arbetsperioden så skall nyckeln finnas tillgänglig i nyckeltuben!

Arbetet kräver att yrkesarbetarna har tillgång till lägenheterna till och från under dagtid kl 08:00 – 17:00. Eller så kan man boka tid med entreprenören som utför arbetet.

Boka tid för möte på telefon 0762 55 75 66.

Det kostar föreningen (er) väldigt mycket extra pengar vid varje misslyckat försök att komma in i en lägenhet.

Ladda ner