Besök vårt showroom

Showroomet fungerar som en plats där man kan ta del av information, gestaltning och olika typer av visningar under renoveringens olika steg. Showroomet finns i “Blå Dörren” mellan uppgång 19 och 21 i garaget.