Under vecka 42 kommer tätskiktet på gården mellan hus 4 och 5 att behandlas med en primer.

Doften kan upplevas obehaglig men är inte skadlig.