Under vecka 51 kommer tätskiktet på gården vid hus 6 att behandlas med en primer. Portarna 53 – 71 kommer att vara stängda till och från under veckan.

Doften kan upplevas obehaglig men är inte skadlig.