Kommunen ska påbörja arbeten med vår nya sopsug. Pga detta måste sopstationen flyttas. Se bild för ny placering.