Föreningen skrivit avtal med en ny entreprenör, Byggmästargruppen AB

Bakgrund

Vi i styrelsen har arbetat hårt tillsammans med A200 för att hitta och teckna avtal med en ny entreprenör.

Vi känner oss stolta och nöjda med att nu få presentera Byggmästargruppen AB för alla boende i föreningen. Byggmästargruppen AB har i decennier framgångsrikt hanterat totalrenovering av byggnader i Storstockholm och har med tiden fått en unik kunskapsbank för hela processen, från första projektering till slutbesiktning.

Vad händer nu?

Arbetet på gården och i garaget kommer att påbörjas i augusti med lättare arbeten och planering för att sedan vara i full gång redan i början av september. Som tidsplanen ser ut så beräknas arbetet på gården och i garaget vara färdigställt dec 2022.

Tillsammans med Byggmästargruppen AB så kommer vi nu få se hur våran gård och vårat garage kommer förvandlas till en blomstrande och säker plats att vistas i.

Hälsningar från styrelsen och A200

Avisering