Var uppmärksam på utskick om kommande avspärrningar.
Den fortsatta renoveringen är nu igång. Det innebär att vi successivt kommer att behöva spärra av områden under kommande arbeten.
Det kan även innebära att vissa entrédörrar kommer att vara stängda i perioder.

Avisering