Arbete med tätskikt pågår mellan hus 3 och 4. Arbetena gör att det kan lukta en del men det är helt ofarligt.