Nu har arbetet med att lägga det nya tätskikten påbörjats mellan hus 4 och 5 på vår gård. Byggföretaget stänger av de ytor som vi inte får gå eller köra bil på. Ibland tillåts fotgängare men inte bilar.

När stängslet är borta för att gående måste kunna komma in till sina lägenheter har det visat sig att vissa personer flyttar staketen och kör in med bilen och även med dubbdäck. Det kan skada tätskiktet och åsamka föreningen ytterligare kostnader.

Det är förbjudet att köra på tätskiktet!

Vänligen respektera avspärrningarna annars kan vi tvingas göra om arbetet med ökade kostnader och längre tid som följd!