Kallelse till föreningsstämma 9 december 2021 kl. 19:00

Lokalen öppnar kl. 18:00 för avprickning mot röstlängd

Datum: torsdag 9 december 2021

Plats: S:t Petrus Ortodoxa kyrka, Hallonbergsplan 2, Sundbyberg

Kallelse
Årsredovisning