Ladda ner

Hej alla

Renoveringen

Som ni kanske har sett, har vår nya entreprenör, Byggmästargruppen kommit igång med sitt arbete. De kommer att ta vid där Lawab slutade och naturligtvis kommer detta bli en liten förskjutning i tidplanen, vilken kommer att uppdateras inom kort.

Informationsmöte

Då restriktionerna nu har hävts, kommer styrelsen inom kort kalla till fysiska informationsmöten i ”Blå rummet”. Då denna lokal tar begränsat antal deltagare, kommer dessa infomöten att hållas vid flera tillfällen under hösten.

Vattenskador

Som de flesta vet, så har våra VA stammar sedan länge nått sin tekniska livslängd. Detta har inneburit ett flertal större vattenskador i ett antal portar. Styrelsen har därför fått OK från banken att använda intäkter från lägenhetsförsäljningar till att laga vattenskador. I syfte att slippa göra samma jobb två gånger, kommer vi, samt att vi redan har, tjuvstartat stambytet i vissa portar. Många undrar även varför stambytet, som ligger i etapp 2, inte byts med etapp 1, har detta att göra med lagkrav. Föreningen har krav på sig att sanera PCB samt att som ni även vet, är det också mycket akut med bjälklag mellan gård och garage.

Information

Då många har upplevt föreningens hemsida som rörig, har vi därför skapat en ny dito. Vi vill återigen påminna om att all info inte kommer att komma denna väg, då det framför allt beror på att information är färskvara. Således hänvisas till hemsidan www.brft9.se. Gamla hemsidan kommer att hänga med ett tag till parallellt.

Actic

Vi vill påminna om att alla medlemmar i föreningen har 21% rabatt på gymmedlemskap på Actic i Hallonbergen. För mer information om Actics erbjudanden, gå in på www.actic.se eller titta förbi receptionen. Det räcker med att ni uppvisar legitimation och säger att ni är medlemmar i BRF Terränglöparen 9 för att nyttja rabatten.

Belysning

Den kommunala förvaltaren har fått i uppdrag att köpa in nya armaturer och fixa belysningen i backen ner mot centrum, nu väntar de på reservdelar, belysningen på vår innegård håller vi på att jobba med och beräknas vara klar  vecka 40.

Mata fåglar

Vi vill påminna alla att det är strängt förbjudet att mata fåglar eller andra vilda djur, det gäller året runt.

Återvinningsstation

Vi ser att en hel del inte viker ihop sin mjölk eller yoghurtförpackningar vilket medför att returkartong blir full direkt och ingen annan kan återbruka de saker som ska återvinnas eftersom det är fullt. Återvinningstationen är inte till för Wellpapp från Ikea möbler eller TV-apparater, utan för den dagliga förbrukningen som sker normalt, missbruk beivras med böter.

Varma hälsningar, Styrelsen:

Bo Johansson, Göran Persson, Rolf Lindström, Grim Lindgren, Matz Åhlström, Daniel Svensson, Pouran Djampour , Nura Bisseri, Hiwet Hagos, Yasser Alho.