Från och med idag 26 september stängs gångbanan/körbanan utanför hus 2 (port 83-93).

Kommunen ska lägga ner nya rör för sopsugen. Arbetet beräknas pågå i 5 veckor.

Ladda ner