Det är förbjudet att tvätta sin bil på gården. Vårt tätskikt mellan gård och garage är inte bra så vatten riskerar att rinna igenom. Tvättvatten räknas som avloppsvatten eftersom det kan vara kraftigt förorenat. För den som tvättar kan böter på 10.000 kronor utdömas.