Det medför en extra kostnad för föreningen och kan komma att påverka hyran/avgiften.

Vi kommer att fakturera den/de 3 000 kr som inte följer anvisningarna.

Avisering