Med början fredag den 5:e oktober ska bilarna i garaget flyttas till grönmarkerat område.

Vi kommer succesivt spärra av P-platserna i det vitmarkerade området.

OBS! Alla platser i det vitmarkerade området ska vara utrymda senast fredagen den 12 augusti.

Ladda ner