Vi vill att alla ska trivas i vår förening och har därför tagit fram följande riktlinjer. Vår förhoppning är att alla ska må bra tillsammans. Mycket handlar om vanligt sunt förnuft och ingenting är nyheter, bara en liten påminnelse om hur vi får vårt område att vara trivsamt även i fortsättningen.

 • Respektera grannarna och spela inte hög musik eller andra störande ljud efter klockan 20.00 på vardagkvällarna och efter 23.00 på helgerna.
 • Respektera varandra när du vill renovera eller fixa i lägenheten och borra inte på andra tiden än mellan 08.00 och 20.00 på vardagarna och 09.00 till 20.00 på helgerna.
 • Hundar skall vara kopplade till husse eller matte inom bostadsområdet.
 • Plocka upp avföringen efter era hundar och rasta dem inte i lekplatserna.
 • Skaka inte mattor, dukar, sängkläder eller dylikt från fönster eller balkong.
 • Spiller du i trappan eller i hissen vänligen torka upp efter dig! Använd aldrig annat än vatten när du gör rent efter dig.
 • Det är förbjudet att röka i trappan, hissen, i källaren/garaget eller i andra gemensamma utrymmen. Det är inte heller tillåtet att kasta ut fimpar från balkongen eller fönstret.
 • Du skall alltid göra rent efter dig i tvättstugan, t.ex. sopa och torka golv, göra rent i filter i torktumlaren och i torkskåpen samt efterleva råd och anvisningar gällande tvättstugan.
 • Respektera att trapporna är vår gemensamma brandväg, de måste vara framkomliga. Det får inte stå barnvagnar, rullatorer, cyklar eller andra saker utanför era dörrar, i portar eller i källargångar. Ställ barnvagnar i avsedda barnvagnsparkering i trapphusen. Ställ cyklar i därför avsett cykelrum eller cykelställ.
 • För allmän trivsel och god sämja bland alla boende i husen ska vi vara
  aktsamma om och väl vårda föreningens egendom.
 • Sätt inte upp antenner, paraboler, blomkrukor eller andra arrangemang på balkongens utsida.
 • Grillning får ske men ej på egna altaner eller balkonger, dessa skall ske 6 m från fasaden. Grillning medför att rök rör sig längs fasaden och då kan grannar störas både genom röklukt på och matos. Fastigheternas luftintag sitter dessutom på fasadsidorna och kan med otur dra in all rök i hela trappuppgångar och drabba flera grannar som då ej kan vistas i sina egna hem.
 • Knyt igen plastpåsen/soppåsen (inga papperspåsar) när du slänger dina sopor. Sopluckorna ska hållas stängda p g a lukt och rökspridning vid brand.
 • Respektera parkeringsbestämmelsen på gårdsplanen (lastning och lossning.)
 • Lämna glas, kartong, metall, plast och tidningar i därför avsedda kärl.
 • Lämna större sopor så som gamla möbler eller annan inredning och elektronik på ÅVC, inte i föreningens allmäna ytor så som garage eller gård!
 • Alla förändringar av balkong/altan måste godkännas av styrelsen.
 • Alla renoveringar skall rapporteras och sökas tillstånd för ifrån A200. Meddela dina grannar när du ska renovera i god tid så de inte blir förvånade och tala om ungefär hur länge renoverings skall pågå.