Vi har idag avtal med Anticimex.

Får man in någon typ av skadedjur i lägenheten måste man själv kontakta Anticimex på telefonnummer 075-245 10 10 eller via Anticimex hemsida.

Frågar Anticimex så har vi försäkring hos Brandkontoret.

Vi vill även att du kontaktar styrelsen så att vi är medvetna om att det finns skadedjur i huset.

Vi har nu utökat bekämpningen av råttor på våra gårdar då de ställer till problem, var noga med att inte mata fåglar eller på något annat sätt ge föda till de djur vi vill bli av med, upptäcker vi att någon matar fåglar eller liknande kommer det leda till en anmodan.

Är det skadedjur utomhus ska du kontakta styrelsen direkt.

Råttor och andra gnagare drivs av 3 saker framför allt. Mat. Värme. Vatten.

Vi vill påtala vikten av att inte skräpa ner.
Inte mata fåglar (gäller under hela året).
Se till att sopor samt källsortering förvaras i täta och slutna kärl.
Inte ha hög, tät växtlighet och bråte precis intill huset.

För att Anticimex ska kunna hjälpa oss så måste vi se ett aktivt bo. Fyll igen de hål ni ser. Om de blir uppgrävda så är det aktivt.