å renovering av garaget kommer igång, kommer många att få tillfälliga parkeringsplatser under byggtiden. Vi vill redan nu flagga för att kraven på att ha en p-plats med bil, kommer att kräva att bilen är i körbart skick och uppfyller gällande krav för detta d.v.s. skattad, besiktigad etc. Detta i syfte att förhindra att garaget används för mekanisk verksamt samt annan verksamhet som t.ex. strider mot lagen om olyckor, brandskydd, utrymning etc

________________________________________

Byte av parkeringsplats

Inga byten av parkeringsplatser kommer genomföras innan renoveringen av garaget är klart. På grund av den kommande garage renoveringen kan vi inte längre utföra några parkeringsplatsbyten.