Då renovering av garaget kommer igång kommer många att få tillfälliga parkeringsplatser under byggtiden. Vi vill redan nu flagga för att kraven på att ha en p-plats med bil, kommer att kräva att bilen är i körbart skick och uppfyller gällande krav för detta d.v.s. skattad, besiktigad etc. Detta i syfte att förhindra att garaget används för mekanisk verkstad samt annan verksamhet som t.ex. strider mot lagen om olyckor, brandskydd, utrymning etc

Byte av parkeringsplats

Inga byten av parkeringsplatser kommer genomföras innan renoveringen av garaget är klart. På grund av den kommande garage renoveringen kan vi inte längre utföra några parkeringsplatsbyten.