Föreningen vill påminna om de riktlinjer som förra fastighetsägaren hade vad gäller parabolantenner. Samma regler gäller även fortsättningsvis!

Vi förstår att det kan finnas en vilja att ta in tv-kanaler via paraboler. Dock innebär uppsättning av en parabol att man måste ta hänsyn till ett antal saker. Det har dels med säkerheten för alla boende att göra dels med husens fasader och ytskikt.

  • Får endast sättas upp på terrass/balkong
  • Får ej sticka ut utanför balkongräcket/kanten.
  • Får ej fästas i fönster eller yttervägg/fasad.
  • Får ej innebära risk för olägenheter eller skada för byggnad eller människor.

Styrelsen har vid ett flertal tillfällen, uppmanat de boende som har icke godkända paraboler, att ta ned dessa. Då vi fortfarande har ett antal paraboler kvar som sitter på såväl fasad som utstickande från balkonger. Har styrelsen nu gett Fastum i uppdrag att plocka ned dessa till senast 31/5 – 2020