Pantförskrivningshandlingar skickas till föreningen på ett av följande 3 sätt:

  1. Genom formulär på https://www.brft9.se/felanmal/
  2. Genom epost till: ekonomi@brfterrangloparen9.se
  3. Genom post till:

Brf Terränglöparen 9
Box 92132
120 08 Stockholm

Vi föredrar om möjligt alternativ 1 eller 2.
Handlingar signeras och returneras i möjligaste mån digitalt.

Pantförskrivningsavgift
1% av prisbasbeloppet: 483 kr betalas per pant och av pantsättaren.