Alla boende har tre (3) röda aptusbrickor som går till den port man bor i + tvättstugan du tillhör och gångdörren bredvid garageporten.
Behöver då åtkomst till cykelrummet eller har ett förråd i någon annan uppgång än den du bor i, kontakta A200 så ser vi till att du får behörighet på en av dina röda brickor.
Behöver du fler brickor, eller tappar bort någon bricka, kan vi beställa nya men du som boende får själv stå för kostnaden, dvs betala 300 kr/bricka.
Lägenhet- och fastighetsnycklar – går en nyckel sönder eller du behöver fler nycklar, Kan du beställa nya nycklar hos Låspunkten i sundbyberg, du måste kunna bevisa att du bor här, tex. en hyresavi eller liknande, en elektronisk avi går även den bra.