Förening: Brf Terränglöparen 9
Adress: Lötsjövägen 11-93
Ordförande: Göran Persson
Kontakt: www.brft9.se/felanmalan/

Byggår, bygginfo:
1969-1970

Vad ingår i månadsavgiften?
Vatten, värme och hushållsel dvs köpare behöver inte teckna elavtal
själv, basutbud TV.

Planerade avgiftshöjningar/sänkningar, beslutade?
I dagsläget finns inga avgiftshöjningar beslutade.

Äger föreningen marken eller är det tomträtt?
Äganderätt

Internet, kabel-tv leverantör?
Sundbyberg Stadsnät erbjuder bredband via flera leverantörer. Dessa går på fibernät och kan tecknas med upp till 1/Gbit hastighet.

Com hem erbjuder bredband via Comhem-uttag. Hastighet om 500mb/bit ner och 50 mb/bit upp går att teckna.
Ett tjugotal 15 kvm lgh har inte Com Hem utan har endast möjlighet att ha Sundbybergs Stadsnät.
Utkvitterad digitalbox och switch via Sundbyberg stadsnät som möjliggör internet/tv ska lämnas kvar av boende. Dessa installationer tillhör fastigheten. Finns de inte kvar när köparen tillträder måste säljaren står för kostnaden för ny utrustning.

Försäkring
Köparen ska teckna hemförsäkring med tillägg om bostadsrättstillägg

Aptusbrickor
Utkvitterade aptusbrickor och nycklar som ger tillträde till gemensamma utrymmen ska överlämnas av säljare till köpare.

Parkering
Garageplatser, 393 st, vanlig plats förnärvarande 450 kr.
A200 har hand om kön och den förändras nästan dagligen.

Vill man ha en plats, kontaktar man A200. Se uppgifter ovan! Nytt avtal tecknas via A200 vid varje tillträde. Garageplats eller garagebur följer inte med i samband med överlåtelse av lägenheten.

Gemensamma utrymmen

Nej i dagsläget finns inga gemensamma utrymmen såsom gemensamhetslokal eller liknande.

Förråd
Finns extra förråd att hyra, kontakta A200 för att ställa sig i kö.

Genomförda renoveringar samt årtal
Fastigheten har löpande under förvaltarens tid genomgått renoveringar. Kan nämnas att tvättstugorna hade en större renovering på 90-talet. Tvättmaskinerna är från 2008 och beräknad livslängd är 15 år c:a.

Stambyte
I Praktiken är alla avlopp från byggnadsåret. Ett stambyte planeras inom kommande år.

Planerade renoveringar
Gårdsbjälklaget över garaget renoveras och det finns avsatt i den ekonomiska planen för föreningen.

Hur finansieras renoveringarna
Avsatta medel i ekonomisk plan.

Allmän info om brf:en per den 8/9 2017
Antal lägenheter 463 st
Bostadsrätter 328 st
Hyresrätter  135 st
Lokaler 22 st
Kan tillägga att det kontinuerligt inkommer upplåtelser dvs hyresgäster köper sina lägenheter inom  tidsfristen inom ombildning. Det är nästan ett dagsaktuellt saldo på hur många brf lägenheter och hyreslägenheter som finns i föreningen.

Delat ägande
Ja, minsta ägarandel 10%

Medlemskapsansökan
Överlåtelsehandlingar skickas till föreningen på ett av följande 3 sätt:

  1. Genom formulär på https://www.brft9.se/felanmal/
  2. Genom epost till: ekonomi@brfterrangloparen9.se
  3. Genom post till:

Brf Terränglöparen 9
Box 92132
120 08 Stockholm

Vi föredrar om möjligt alternativ 1 eller 2.

Handlingar signeras och returneras i möjligaste mån digitalt.

Nytt prisbasbelopp 2022: 48 300 kr

Överlåtelseavgift
2,5% av prisbasbeloppet: 1207 kr, betalas av köparen.

Andrahandsuthyrning
10% av prisbasbelopp: 4830 kr/år

Uppvärmning
Fjärrvärme.

Lån per kvm
Den uppgiften finns inte än att hämta.

Biltvätt
Vid genomförd garagerenovering kommer det finnas två spolplatser.

Tvättstuga

2 Tvättstugor

12 tvättmaskiner där 2 maskiner per bokning sker.
6 Torskåp och 6 torktumlare. (1 av varje bokas med tvättbokning)
2 Grovtvättmaskiner (Seperat bokning)