Uppdaterad 2023-01-17

Förening: Brf Terränglöparen 9
Adress: Lötsjövägen 11-93
Ordförande: Göran Persson
Kontakt: www.brft9.se/felanmalan/

Byggår, bygginfo:
1969-1970

Vad ingår i månadsavgiften?
Vatten, värme, hushållsel tillkommer inom snar framtid, köpare behöver inte teckna elavtal själv men kommer få betala för sin egen förbrukning, basutbud TV.

Planerade avgiftshöjningar/sänkningar, beslutade?
2023-01-01 höjdes avgiften med 30%

Äger föreningen marken eller är det tomträtt?
Äganderätt

Internet, kabel-tv leverantör?
Sundbyberg Stadsnät erbjuder bredband via flera leverantörer. Dessa går på fibernät och kan tecknas med upp till 1/Gbit hastighet.

Tele2 erbjuder bredband via Tele2-uttag. Hastighet om 500mb/bit ner och 50 mb/bit upp går att teckna.
Ett tjugotal 15 kvm lgh har inte Tele2 utan har endast möjlighet att ha Sundbybergs Stadsnät.
Utkvitterad digitalbox och switch via Sundbyberg stadsnät som möjliggör internet/tv ska lämnas kvar av boende. Dessa installationer tillhör fastigheten. Finns de inte kvar när köparen tillträder måste säljaren stå för kostnaden för ny utrustning. Detsamma gäller Ethernetuttag i hallen samt Tele2 uttag.

Försäkring
Köparen ska teckna hemförsäkring med tillägg om bostadsrättstillägg

Aptusbrickor
Utkvitterade aptusbrickor och nycklar som ger tillträde till gemensamma utrymmen ska överlämnas av säljare till köpare.

Parkering
Garageplatser, 393 st, vanlig plats förnärvarande 900 kr. A200 har hand om kön och den förändras nästan dagligen.

Vill man ha en plats, kontaktar man A200. Se uppgifter ovan! Nytt avtal tecknas via A200 vid varje tillträde. Garageplats följer inte med i samband med överlåtelse av lägenheten.

Gemensamma utrymmen

Nej i dagsläget finns inga gemensamma utrymmen såsom gemensamhetslokal eller liknande.

Förråd
Finns extra förråd att hyra, kontakta A200 för att ställa sig i kö. 5or har förråd i anslutning till sin lägenhet.

Genomförda renoveringar samt årtal

Tvättstuga 1 renoverades 2022, Tvättstuga 2 renoveras 2023 beräknas vara klart Q2 2023.

Gårdsbjälklag samt garage 2022-2023 beräknas vara klart Q2 2023.

Ventilation, Nya ventilationsaggregat 2022-2023 Finjustering pågår under 2023.

Stambyte
I Praktiken är alla avlopp från byggnadsåret. Ett stambyte planeras inom kommande år.

Planerade renoveringar
Gårdsbjälklaget över garaget renoveras och det finns avsatt i den ekonomiska planen för föreningen.

Hur finansieras renoveringarna
Avsatta medel i ekonomisk plan.

Allmän info om brf:en per den 8/9 2017
Antal lägenheter 463 st
Bostadsrätter 370 st
Hyresrätter  93 st
Lokaler 22 st

Delat ägande
Ja, minsta ägarandel 10%

Medlemskapsansökan
Överlåtelsehandlingar skickas till föreningen på ett av följande 3 sätt:

  1. Genom formulär på https://www.brft9.se/felanmal/
  2. Genom epost till: ekonomi@brfterrangloparen9.se
  3. Genom post till:

Brf Terränglöparen 9
Box 92132
120 08 Stockholm

Vi föredrar om möjligt alternativ 1 eller 2.

Handlingar signeras och returneras i möjligaste mån digitalt.

Nytt prisbasbelopp 2022: 53 500 kr

Överlåtelseavgift
2,5% av prisbasbeloppet: 1338 kr, betalas av köparen.

Andrahandsuthyrning
10% av prisbasbelopp: 5350 kr/år

Uppvärmning
Fjärrvärme.

Lån per kvm
Lägre än 10.000 per kvm.

Biltvätt
Vid genomförd garagerenovering kommer det finnas två spolplatser.

Tvättstuga (info uppdateras inom kort)

2 Tvättstugor

12 tvättmaskiner där 2 maskiner per bokning sker.
6 Torskåp och 6 torktumlare. (1 av varje bokas med tvättbokning)
2 Grovtvättmaskiner (Seperat bokning)

Startkit

http://media.brft9.se/2022/11/Startkit-nya-medlemmar-20221104-v2.pdf

Övrigt

Barnvagnsrum finns i varje port i garageplan, 6 st cykelförråd, A200 tillgodoser nyckel eller aptusbrickor. Grillplatser planeras installeras på gårdarna 2023. föreningen är en sk äkta bostadsrättsförening. Juridisk person accepteras inte.

Styrelse: styrelsen@brfterrangloparen9.se