Utdrag ut lägenhetsregister eller så kallad mäklarbild beställs på följande sätt

  1. Genom formulär på https://www.brft9.se/felanmal/
  2. Genom epost till: ekonomi@brfterrangloparen9.se

Om du beställer för annans räkning skall fullmakt eller kopia på uppdragsavtal bifogas.