För att hyra lokalen kontaktar du oss på föreningens bokningsnummer: 070-710 47 97. Vi lyssnar av telefonen och återkopplar så fort vi kan! Kom ihåg att tala in namn, och telefonnummer.

Föreningslokalen är tyvärr stängd för uthyrning till vidare, på grund av Covid-19, vi återkommer när den åter kan hyras ut.

Enbart boende på Lötsjövägen 11-93 kan hyra lokalen och måste vara kontraktshavare till lägenheten.

Regler för uthyrning av föreningslokalen Lötsjövägen 29

Max antal personer i lokalen = 40

 1. Lokalerna uthyres endast till myndig person som bor i föreningen dvs bostadsrättsinnehavare eller till kontraktsinnehavare som står på hyreskontraktet för bostaden. För att verifiera att du bor här måste legitimation samt lägenhetsnummer enligt föreningens register uppvisas vid bokningstillfället. Uthyrning sker för familjefester, barndop, barnkalas, konfirmation och studentfirande mot en lokalkostnad av 500 kr per/dag. Helger kan lokalen endast hyras en dag då efterfrågan är hög. Lokalerna uthyres ej för ungdomsfester, övernattning eller affärsverksamhet.
 2. Lokalhyran debiteras på nästkommande avi från Föreningen, eventuella skador eller brister i städning debiteras även då.
 3. Lokalen får endast hyras under överenskommen tid. Skulle lokalhyresgästen överträda detta kommer den som hyrt lokalen att debiteras hyra även för nästkommande period och framtill dess att nycklar återlämnats.
 4. Endast den lokal som är hyrd, får användas. Festen får endast vara i lokalen, EJ utomhus. Intrång i andra utrymmen betraktas som överträdelse och kan leda till eventuell polisanmälan.
 5. Lokalhyresgästen ansvarar för att inga obehöriga personer släpps in i lokalerna, att inga ytterdörrar lämnas öppna och att ingen blir inlåst i lokalen när hyrestiden är slut.
 6. Musik får endast spelas fram till 16:00 med egen utrustning. Styrelsen förbehåller oss rätten att rätta den som hyr lokalen ifall volymen är för hög.
 7. Rökning är förbjuden i samtliga lokaler. Rökning kan ske utomhus, dock skall alla fimpar kastas i avsedda askkoppar som lokalhyresgästen ansvarar för att tillhandahålla. Fimpar får ej kastas i trädgården.
 8. Alla former av eldning/utomhusgrillning på innergården, i anslutning till lokalen eller på tillfartsväg är förbjuden! Marschaller får endast ställas upp på av styrelsen anvisad plats. TÄNK PÅ BRANDFARAN!
 9. S.k. rökmaskiner eller bordsfyrverkerier får inte användas, då risk föreligger att rök kan utlösa brandvarnare samt störa grannarna. Skulle brandvarnare p.g.a. oförsiktighet utlösas så att någon åkallar brandkår, är lokalhyresgästen skyldig att betala utryckningskostnaden för s.k. falsklarm.
 10. Lokalhyresgästen ansvarar själv för eventuellt kvarglömda saker.
 11. Catering och kaffekokning etc. är tillåten, men tillagning av mat i lokalen är ej är tillåten. Det går bra att värma maten på spisen.
 12. Vid fester disponeras lokalen fram till kl 16.00 därefter stängs strömmen av till lokalen. Musik får endast spelas fram till kl 16.00 och med normal ljudvolym.
 13. Flyttning av bord och stolar ingår ej i hyreskostnaden, utan lokalhyresgästen får placera dessa efter eget önskemål. Möblerna får EJ lämna lokalen. OBS! Nödutgångarna får ej blockeras! Bord och stolar skall återställas enligt ursprunglig placering.
 14. Lokalhyresgästen svarar själv för handdukar, bordsdukar, servetter, blommor, ljus, tallrikar, glas och bestick.
 15. Efter hyrestidens slut skall lokalen återställas i samma skick, som den mottogs.
 16. Golvet i stora salen sopas och fläckar torkas bort. Däremot skall inte golvet i sin helhet våttorkas. Enbart golven på toaletterna våt torkas. Toaletterna städas. Lokalhyresgästen är skyldig att läsa och efterfölja städregler, skulle golv eller annat skadas pga. av oförsiktighet vid städning står denne för kostnaden av åtgärd att återställa lokalen i brukbart skick.
 17. Alla sopor skall källsorteras i brännbart respektive icke brännbart material och läggas i därför avsedda sopkärl vid lötsjövägen 1. Eller återvinningsstationen på Lötsjöplansparkering För flaskor och övrigt glas, kartonger, använda festprydnader etc. gäller att hyresgästen själv svarar för borttransport.
 18. Städa enligt anvisningar i städskrubben
 19. Eventuella skador, som uppstått på lokaler eller inventarier skall rapporteras vid återlämnandet av nyckeln. Skadorna skall sedan regleras ekonomiskt via månadsfaktura.
 20. Nyckel till lokalerna hämtas på Brf Terränglöparen enligt överenskommelse och återlämnas enligt anvisning.
 21. Hyresavtal, upprättat i 2 ex, skall undertecknas av hyresgästen och 1 ex. återsändas till hyresvärden.
 22. Om reglerna ej följs kan ni komma att nekas att få hyra lokalen framöver. Samt stå för eventuella merkostnader som föreningen drabbas av.
 23. Boende kan hyra lokalen 2 ggr under en period av 6 månader. Detta för att så många som möjligt skall kunna nyttja lokalen. Önskar man hyra den fler gånger under 6 månaders period får man således ansöka om dispens till styrelsen.
  Obs! Boende får ej hyra lokalen på eget namn åt personer som ej bor på Terränglöparen 9, lokalen är till för föreningens boende!
 24. Deposition på 700 kr måste lämnas när man får nyckeln till lokalen om något av ovanstående inte uppfylls så kommer depositionen samt en merkostnad för reparation och städning skickas till den som hyrt lokalen även om denne inte anser sig skyldig till skadegörelse/nedsmutsning av lokalen.

Visa hänsyn till dina grannar som bor i närheten av lokalen och tänk på ljudnivån!