Enbart boende på Lötsjövägen 11-93 kan hyra lokalen och måste vara kontraktshavare till lägenheten.

Regler för uthyrning av föreningslokalen Lötsjövägen 29

Föreningslokal – Terränglöparen 9 – Max 40 pers

Allmänna regler
Föreningslokalen samt toalett/duschrum
• Föreningslokalen uthyres i första hand till boende i Brf Terränglöparen 9.
• Föreningslokalen kan uthyras till utomstående för informationsmöte el dyl. Särskild taxa gäller för sådan uthyrning. kontakta styrelse.
• Föreningslokalen är avsedd för mindre sammankomster för max 40 personer.
• Föreningslokalen får även användas för studieverksamhet.
• Föreningslokalen får inte användas för övernattning.
• Rökning är inte tillåten i föreningslokalen
• Efter avslutad användning ska städning ske enligt ”städregler” längre ner i denna lista.
• Det är inte tillåtet att ha husdjur i Lokalen.
Tider
• Föreningslokalen får användas måndag – söndag.
• Man har tillgång till föreningslokalen från kl 10.00 dagen man bokat och till och med kl 21.00 samma dag. Man måste då städa lokalen enligt ”städregler” enligt lista längre ner.
• Viktigt! Kl 21.00 dag före vardag och kl 21.00 helgdag ska det vara tyst i och utanför lokalen.
• Ansvarig person ser till att föreningslokalen är utrymd och dörren låst.
Ljudnivåer
Föreningslokalen är belägen under en lägenhet. Den som hyr föreningslokalen måste ovillkorligen respektera att det finns närboende och att tidsangivelserna ovan är till för att ingen i föreningen skall störas.
Kostnad för medlem
Föreningslokalen kostar 300 kr per dygn och 500 kr i deposition, totalt 800 kr. Kostnaden för bokning måste vara betald senast 5 dagar innan tillträde till föreningslokalen. Sker bokning samma dag eller dagen innan tillträde måste det då ske betalning samtidigt som bokning. Om medlem hyr föreningslokalen ska den inte hyras ut till annan medlem eller någon utanför föreningen såvida inte annat överenskommits, annars riskerar man att bli avstängt från att hyra föreningslokalen framöver.
Kostnad för utomstående (Föreningslokalen)
Föreningslokalen kostar 200 kr per timme (endast måndag till torsdag). Städning ingår ej. Gäller endast för studiecirklar och dyl, ej fester.
Bokning
Bokning sker via ”Boappa”. Har du inte appen, ladda ner det och registrera dig via din lägenhets nummer som står upp till vänster på din entrédörr (3 siffror). Avbokas lokal mindre än ett dygn före det man skulle tillträda, så tas full avgift ändå ut.
Nyckelutlämning och betalning
Nyckelutlämning sker digitalt, du får en kod via ”Boappa” vid anslutning till tillträde av lokal. Betalning av hyra sker kontant vid nyckelutlämning/kod eller via Swish nr xxx, och kvittot visas upp innan ni får koden till lokal.
Övrigt
Eventuella skador på lokalen eller av föreningen ägda inventarier skall rapporteras och ersättas av den som hyrt lokalen. Missköts detta så riskerar man att bli få böter motsvarande de skador man orsakat.
Städregler
• Golven sopas och våttorkas. städmaterial finns i särskilt förråd.
• Bord och stolar torkas av.
• Papperskorgar töms. Inga matrester får finnas kvar.
• Sopor ska sorteras och kastas i soprummet.
• Använt porslin och glas diskas och ställs in på plats i skåpen.
• Är städning inte utförd på ett fullgott sätt enligt ovanstående regler, kommer en avgift på 200 kr/h att faktureras efter gemensam besiktning av lokalen.
Brf Terränglöpare 9 tillhandahåller följande
• Toalettpapper
• Torkpapper
• Rengöringsmedel
• Maskindiskmedel
• Diskmedel
Villkor vid hyrning av föreningslokal
I samband med betalning så godkänns alla villkor enligt ovan hyra av lokal.

Visa hänsyn till dina grannar som bor i närheten av lokalen och tänk på ljudnivån!