Parkeringsplatser i garaget är nu flytande vilket innebär att man ställer där det finns plats. Undantaget är parkering för rörelsehindrad, här kan man ställa endast om man har tillstånd.

Vi behöver alla hjälpas åt att flytta våra bilar när Byggmästargruppen (entreprenören) behöver yta att renovera på. Byggmästargruppen kommer att spärra av stora delar av garaget.

Den yta där burarna står går det bra att ställa på tills det att Byggmästargruppen spärrar av.

Parkeringsbevis hämtas i “Blå Dörren”. Dessa delas ut till de som har befintliga avtal på parkering. Att hyra ut sin parkering i andrahand är inte tillåtet.

Besökare till Terränglöparen hänvisas till Lötsjövägen eller centrum torget.